Ta strona przetwarza dane osobowe (np. Dane przeglądania) oraz wykorzystuje pliki cookies do działania i realizacji celów opisanych w polityce cookies. Oświadczasz, że akceptujesz jego użycie, naciskając przycisk poniżej.

Tak, akceptuję pliki cookies.

Credits

Bee Web Identity
Web design / coding
beestudio.net

Liberate le aragoste
Art direction / content
liberatelearagoste.it


Rhea Cosmetics Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics Rhea Cosmetics
Rhea Cosmetics

DokumentyZasady dotyczące witryny internetowej

Uzyskując dostęp i używając na dowolnym komputerze, telefonie komórkowym, tablecie, konsoli lub innym urządzeniu, potwierdzasz i uznajesz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się przestrzegać niniejszych Warunków użytkowania.

Dermosfera S.r.l może zmienić niniejsze Warunki użytkowania i charakterystykę w dowolnym momencie bez powiadomienia. Dermosfera S.r.l poinformuje o wszelkich zmianach na swojej stronie internetowej, a zmiany te będą obowiązywać siedem dni po ich opublikowaniu.

Procedura rejestracji i wgrywanie Treści

Podczas procedury rejestracji będziesz zobowiązany do utworzenia konta osobistego („Konto”), podając swój nick i adres e-mail.

Wyrażasz zgodę na podanie dokładnych i aktualnych informacji o sobie we wszystkich formularzach rejestracyjnych.

Prywatność


Dermosfera S.r.l, jako administrator danych, informuje, że Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane ręcznie lub za pomocą instrumentów elektronicznych i przechowywane w bazie danych Dermosfera S.r.l. Przekazanie Twoich danych osobowych firmie Dermosfera S.r.l jest absolutnie niezbędne do wyżej wymienionych celów. W przypadku odmowy przekazania danych osobowych zgodnie z żądaniem Dermosfera S.r.l nie będzie mogła świadczyć wyżej wymienionych usług.

Ochrona praw osób trzecich


Dermosfera S.r.l szanuje prawa osób trzecich i oczekuje tego samego. Nie możesz publikować Treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym prawa i prawa własności intelektualnej i przemysłowej.

Polityka prywatności

Polityka dotycząca plików cookie


Strona RheaCosmetics.com wykorzystuje pliki cookies w celu poprawy jakości nawigacji i zagwarantowania prawidłowego funkcjonowania strony. Kontynuując przeglądanie lub naciskając przycisk OK wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z warunkami użytkowania zawartymi w Informacji o wykorzystaniu plików cookies.

Informacje na temat korzystania z plików cookie

Dermosfera S.R.L. zamierza przekazać Użytkownikowi, za pomocą tych informacji, oświadczenie dotyczące korzystania i zarządzania plikami Cookies strony internetowej www.rheacosmetics.com – od tej pory Strony – zarządzanej przez nią.

Pliki cookie to pliki tekstowe zawierające pakiety informacyjne. Przeglądarka przechowuje je na urządzeniu – stacjonarnym lub mobilnym – używanym do przeglądania online za każdym razem, gdy odwiedzana jest strona internetowa. Podczas kolejnych wizyt przeglądarka wysyła te pliki cookie, w zależności od rodzaju i funkcji, do strony internetowej, z której pochodzą lub do strony trzeciej.

Ze względu na ich obecność na urządzeniu, pliki cookies można podzielić na dwa rodzaje: sesyjne oraz stałe. Pierwsze są automatycznie usuwane z komputera po zamknięciu sesji przeglądania; sekundy pozostają w pamięci urządzenia, chyba że zostaną skasowane lub osiągną datę ważności. Oba typy mogą zostać usunięte przez użytkownika, na koniec nawigacji, poprzez ustawienia przeglądarki.

Użyte typy plików cookie


Techniczne pliki cookie - Techniczne pliki cookie pozwalają administratorowi witryny monitorować jej prawidłowe działanie poprzez analizę ruchu danych, dostarczanie informacji na podstawie danych zebranych w formie anonimowej i zagregowanej. Pozwalają również, bez identyfikowania i profilowania indywidualnego użytkownika, na poprawę doświadczenia korzystania z serwisu, m.in. utrzymanie identyfikacji odwiedzającego podczas tej samej sesji przeglądania. Do instalacji technicznych plików cookie nie jest wymagana uprzednia zgoda odwiedzających; te ostatnie mogą w każdej chwili uniemożliwić instalację, zmieniając ustawienia przeglądarki zgodnie z metodami wskazanymi poniżej (patrz JAK WYŁĄCZYĆ COOKIES). Uniemożliwiając instalację technicznych plików cookie, dostęp do witryny lub jej części może zostać całkowicie lub częściowo zagrożony.

Analityczne pliki cookie - Menedżer witryny wykorzystuje również analityczne pliki cookie w celu zbierania informacji statystycznych, w formie zbiorczej, o trybach nawigacji i dostępu w witrynie (na przykład czas spędzony przez odwiedzającego na stronie, najczęściej odwiedzane sekcje, położenie geograficzne, z którego użytkownik uzyskuje dostęp itp.). Analityczne pliki cookie mogą być blokowane przez odwiedzającego bez naruszania lub ograniczania użyteczności witryny. Ta Witryna korzysta z Google Analytics do analizy informacji przekazywanych przez dane pliki cookie. Te narzędzia monitorujące przetwarzają pliki cookie przesyłane przez odwiedzających w celu tworzenia raportów statystycznych związanych z ich aktywnością w Witrynie. Google Inc. (autonomiczny właściciel przetwarzania danych związanych ze świadczonymi usługami) przechowuje wygenerowane dane, jak wskazano w Informacjach dostępnych pod następującym linkiem: https://www.google.com/intl/it/analytics/learn/privacy .html. Odwiedzający, którzy chcą uniemożliwić wykorzystywanie swoich danych przez dostawców narzędzi analitycznych, mogą to zrobić, postępując zgodnie z instrukcjami podanymi pod linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

Interakcja z platformami gromadzenia danych i innymi stronami trzecimi


Ten rodzaj usługi pozwala Użytkownikom na interakcję z platformami gromadzenia danych lub innymi usługami bezpośrednio ze stron www.rheacosmetics.com w celu zapisywania i ponownego wykorzystania danych, w tym wyświetlania określonych banerów lub działań remarketingowych (np. propozycja reklamy związane z zawartością/produktami tej witryny, podczas gdy użytkownik przegląda inne witryny, korzysta z aplikacji mobilnych, wyszukuje w Google lub korzysta z najpopularniejszych sieci społecznościowych).

Jeśli jedna z tych usług jest zainstalowana, możliwe jest, że nawet jeśli Użytkownicy nie korzystają z usługi, ta sama będzie gromadzić dane dotyczące użytkowania stron, na których jest zainstalowana.

Przyciski i widżety społecznościowe


Na stronie znajduje się płyta cd. Przyciski społecznościowe (lub „wtyczki społecznościowe”) lub ikony umożliwiające udostępnianie treści multimedialnych za pośrednictwem niektórych platform społecznościowych wybranych przez administratora witryny. Udostępnianie za pomocą tych przycisków wiąże się z przesyłaniem plików cookie do i od stron trzecich. Dane przekazane wyżej wymienionym platformom, które mogły zostać wprowadzone za pomocą odpowiednich narzędzi udostępniania, w żaden sposób nie podlegają kontroli i odpowiedzialności administratora witryny, a w celu ich przetwarzania należy zapoznać się z informacjami dostarczonymi przez witryny docelowe.

Jak wyłączyć pliki cookie


Odwiedzający może zmienić ustawienia swojej przeglądarki, korzystając z poniższych instrukcji, aby zarządzać, wyłączać lub usuń wszystkie rodzaje plików cookie (techniczne i analityczne):

Kontakty


Z kierownikiem witryny można się skontaktować za pośrednictwem specjalnego formularza w sekcji Kontakty lub e-mailem na adres info@rheacosmetics.com.

Polityka cookies

Uchwyt do zabiegu


Dermosfera S.R.L. (Nr VAT: 00633561204), z siedzibą w (40068) San Lazzaro di Savena (BO), Via Commenda 3/A (tel: 051.463067 – fax: 051.463275 – e-mail: info@rheacosmetics.com), w charakterze Właściciela, traktuje dane osobowe Użytkowników/odwiedzających niniejszą stronę internetową („Serwis”) w pełnej zgodności z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych – dalej „Rozporządzenie” oraz postanowieniem Urzędu Ochrony Prywatności z dnia 08.05.2014, zawierającym „ Identyfikacja uproszczonych procedur informacyjnych i uzyskiwania zgody na wykorzystanie plików cookies”. Informacje te są dostarczane dla witryny www.rheacosmetics.com, będącej własnością Dermosfera SRL, która wykorzystuje lub może używać marki Rhea Cosmetics, należącej do niej i w ramach Witryny oraz w komunikacji z klientami, co można przypisać wszystkim skutkom tego samego .

Zebrane i przyznane typy danych


Dane osobowe gromadzone na tej stronie, niezależnie lub za pośrednictwem osób trzecich, to w szczególności cd. pliki cookies (patrz Polityka plików cookies poniżej) oraz dane (imię, nazwisko, adres do wysyłki, adres e-mail, numer telefonu, przedmiot zapytania oraz wszelkie inne dane zawarte w treści wiadomości), które Użytkownik zdecyduje się podać spontanicznie podczas rejestracji na Witryna i/lub usługa newslettera i/lub za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego.

Dermosfera S.R.L. przechowuje również dane techniczne dotyczące połączeń (log) w celu umożliwienia kontroli bezpieczeństwa wymaganych przepisami prawa oraz w celu poprawy jakości oferowanych usług i ich personalizacji w odniesieniu do potrzeb Użytkowników/odwiedzających.

Cel leczenia, metoda i podstawa prawna


Dane osobowe zebrane na tej stronie będą przetwarzane elektronicznie i na papierze przez Dermosfera S.R.L. w celach wymienionych poniżej:

a) umożliwić Użytkownikom rejestrację w Serwisie, co jest warunkiem koniecznym, aby móc dokonywać zakupów, a zatem opiera się na konieczności podjęcia środka przedumownego na wniosek zainteresowanej strony;

b) umożliwić Użytkownikom, po ich zarejestrowaniu, dokonywanie zakupów w Serwisie, a także umożliwić Właścicielowi prawidłowe wykonywanie powiązanych operacji (np. zarządzanie przesyłkami, świadczenie pomocy klientowi lub wypełnianie obowiązków podatkowych): w tym przypadku przetwarzanie będzie opierać się na wykonaniu umowy sprzedaży, której stroną jest zainteresowana strona;

c) wysyłać materiały reklamowe i/lub prowadzić sprzedaż bezpośrednią swoich produktów, korzystając z współrzędnych e-mail podanych przez Użytkownika podczas poprzednich zakupów; leczenie będzie oparte na wyraźnym przepisie art. 130 dekretu z mocą ustawy 196/2003 oraz prawnie uzasadnionego interesu Administratora w prowadzeniu działań marketingu bezpośredniego dla Użytkowników będących już klientami Dermosfera S.R.L.

d) rejestrować Użytkowników, niezależnie od ich rejestracji w Serwisie, w usługach informacyjnych dotyczących produktów marki Rhea Cosmetics, pod warunkiem wyraźnej zgody dobrowolnie wyrażonej przez zainteresowane strony.

e) umożliwienia prawidłowego funkcjonowania strony internetowej i poprawy komfortu przeglądania przez użytkownika (patrz Polityka plików cookies), pod warunkiem uzyskania zgody Użytkownika poprzez odpowiedni baner;

f) zezwolić Dermosfera S.R.L. do zarządzania wiadomościami i odpowiedniego reagowania na prośby o dowolnym charakterze przekazywane przez Użytkownika za pośrednictwem określonego formularza kontaktowego; podstawą przetwarzania w tym przypadku jest zaspokojenie określonego żądania, a tym samym prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na niezwłocznej odpowiedzi na nie, a także ewentualna konieczność podjęcia działań przedumownych u Użytkownika żądanie;

Czas trwania leczenia


Dane będą przechowywane przez okres ściśle niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane, a w każdym przypadku zostaną usunięte w przypadku wniosku złożonego za pośrednictwem specjalnego formularza kontaktowego, który nie następuje po rejestracji w Serwisie po 60 dniach od ich nadania; w przypadku subskrypcji usługi newsletter Rhea Cosmetics dane zostaną usunięte po wycofaniu przez zainteresowanego zgody na otrzymywanie newsletterów. W każdym przypadku, Dermosfera SRL, bez uszczerbku dla możliwości anulowania przez Użytkownika rejestracji w Serwisie w dowolnym momencie, będzie przechowywać osobiste informacje rozliczeniowe, na potrzeby obrony w sądzie, przez okres 10 lat, licząc od momentu fakturowanie. Współrzędne e-mail do celów marketingu bezpośredniego będą natomiast przechowywane do czasu skorzystania z prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania, które można aktywować za pomocą linku umieszczonego na dole każdej wiadomości e-mail wysyłanej do każdego klienta. Dane nawigacyjne będą zamiast tego przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania usługi żądanej przez Użytkownika: ten ostatni może zawsze zażądać przerwania przetwarzania lub usunięcia danych, co będzie mógł zrobić niezależnie za pośrednictwem przeglądarki, uzyskując dostęp ustawienia i usuwanie plików cookies zapisanych w Twoim urządzeniu końcowym.

Charakter świadczenia


Podanie danych osobowych w wyżej wymienionych celach jest dobrowolne, jednakże w przypadku ich braku Administrator Danych nie może odpowiednio rejestrować Użytkowników w Serwisie, umożliwiać Użytkownikom dokonywania zakupów w Serwisie, przesyłania materiałów reklamowych lub dokonywanie sprzedaży bezpośredniej przez e-mail, rejestrowanie Użytkowników w usługach informacyjnych dotyczących produktów marki Rhea Cosmetics, przejmowanie prośby Użytkownika i umożliwienie mu prawidłowej nawigacji na tej stronie.

Odbiorcy komunikacji danych


Zebrane dane mogą być udostępniane osobom upoważnionym przez Dermosfera S.R.L. organizacjom – kierownictwu serwisu (np. pracownikom administracyjnym, obsłudze klienta, osobom odpowiedzialnym za wysyłkę newsletterów, prawnikom, administratorom systemu), przeszkolonym i przeszkolonym w zakresie sposobów przetwarzania i przestrzegania zasad ochrony danych osobowych, lub podmiotom zewnętrznym (np. zewnętrznym dostawcom usług technicznych, dostawcom hostingu, firmom IT) wyraźnie wyznaczonym jako Administratorzy Danych. Zebrane dane, poza powyższymi hipotezami, nie podlegają ujawnieniu ani przekazaniu osobom trzecim, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo, a w każdym razie w sposób przez nią dozwolony. Podobnie nie są przekazywane do krajów spoza UE.

Prawa strony zainteresowanej


Rozporządzenie UE zastrzega sobie prawo do uzyskania od Administratora dostępu do danych osobowych oraz ich poprawiania lub usunięcia, a także prawo żądania ograniczenia przetwarzania, które ich dotyczy lub sprzeciwienia się temu. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje również prawo do wycofania zgody na przetwarzanie jej danych osobowych oraz żądania przeniesienia danych.

W celu skorzystania z powyższych praw zainteresowany może bezpośrednio skontaktować się z Dermosfera S.R.L. z siedzibą w (40068) San Lazzaro di Savena (BO), Via Commenda 3/A, pod adresem e-mail: info@rheacosmetics.com

Wreszcie zainteresowanemu przysługuje prawo do złożenia skargi do Gwaranta na ochronę personelu postępując zgodnie z instrukcjami zawartymi w linku: https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb- display/docweb/ 4535524